Share
share iconShare

Tree project of the year 2017 “Maankwartier” in Heerlen, the Netherlands

De BvhJ-vakjury heeft het project Maanplein van Tree Ground Solutions uitgeroepen tot Boomproject van het Jaar 2017. De uitreiking vond vandaag plaats in de Utrechtse Jaarbeurs, tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. De jury is onder de indruk van de impact van dit project en de uitstekende low-tech realisatie: “Deze bomen maken de nieuwbouw van het plein meteen vertrouwd en versterken de complete cultuuromslag van het tot voor kort nog verloederde stationsgebied in Heerlen.” Deze spannende nationale wedstrijd wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en brengt het vakwerk van boomspecialist breed onder de aandacht.

Genomineerden
De vakjury heeft de volgende inzendingen genomineerd:

Bomencarré Centrumeiland IJburg, Nationale Bomenbank BV

Het Witte Lint, N348 tussen Zutphen en Eefde, Boomkwekerij Udenhout

Het Maanplein in het Maankwartier Heerlen, TGS – Tree Ground Solutions

Elk project is beoordeeld op vooraf vastgestelde punten: innovatie en originaliteit, architectuur (ontwerp, beeldkwaliteit, gebruikswaarde, materiaalgebruik, functionaliteit), beplanting (duurzaamheid, bijdrage ecosysteem, soortkeuze). Uiteraard moet ook het vakmanschap van de boomspecialist zichtbaar zijn in de totale kwaliteit van de aanleg en het onderhoud. Omdat boomprojecten vaak tot stand komen dankzij intensieve samenwerking van verschillende partijen is ook de onderlinge taakverdeling, de rol van de boomspecialist en relatie met onder andere de opdrachtgever, kweker en de bouwkundige aannemer beoordeeld.

Winnaar
Uit deze drie genomineerde inzendingen kiest de vakjury de winnaar: het Boomproject van het Jaar 2017. ‘Om te winnen moet je er uitspringen’, stelde een jurylid bij de nabespreking van de bezochte projecten. En dat maakt het met deze drie uiteenlopende en karakteristieke projecten uitdagend om te bepalen wie de uiteindelijke winnaar is. De prijsuitreiking vindt plaats in september, tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. De drie genomineerde projecten worden dan ook uitgebreid gepresenteerd.

Deze landelijke wedstrijd zet het vak van boomspecialist in de schijnwerpers. Dankzij hun vakmanschap draagt deze groep professionals met duurzaam en gezichtsbepalend groen in de openbare ruimte bij aan de kwaliteit van leven van de gebruikers.

Winnaar 2016
Met de groene herinrichting van de Pannekoekendijk heeft BTL Bomendienst in 2016 de landelijke competitie gewonnen. De jury concludeerde in het juryrapport: “Dit boomproject draagt met het prettige groen bij aan de beeldkwaliteit van het gebied. Sterk in dit project zijn de vele extra bomen in het ontwerp en de mooie aansluiting bij de omgeving. De zorgvuldigheid waarmee de oorspronkelijke, historische beplanting is gehandhaafd in het geheel verdient navolging, evenals de monitoring van de ‘groene ruimte’ tijdens civiele bouwprocessen door BTL Bomendienst. De schijnbaar noodzakelijke en gedurfde beplantingsperiode heeft een hoge publiciteitswaarde en zet de beroepsgroep aan tot vakinhoudelijke discussies.”Related articles